I tell you, if one wants to be active, one mustn't be afraid to do something wrong sometimes, not afraid to lapse into some mistakes. To be good - many people think that they'll achieve it by doing no harm - and that's a lie, and you said yourself in the past that it was a lie. That leads to stagnation, to mediocrity. - Vincent Van Gogh Quotes

I tell you, if one wants to be active, one mustn’t be afraid to do something wrong sometimes, not afraid to lapse into some mistakes. To be good – many people think that they’ll achieve it by doing no harm – and that’s a lie, and you said yourself in the past that it was a lie. That leads to stagnation, to mediocrity.[Ik zeg U, men moet als men actief wil wezen niet bang zijn om eens iets verkeerd te doen, niet bang zijn om in eenige fouten te vervallen. Om goed te worden denken velen dat ze er komen zullen door geen kwaad te doen – en dat’s een leugen en zeidet ge zelf vroeger een leugen was. – Dat leidt tot stagnatie, tot mediocreteit.]

Source:Letter to Theo van Gogh (Nuenen October 2, 1884)
Find more on