When we are working at a difficult task and strive after a good thing, we are fighting a righteous battle, the direct reward of which is that we are kept from much evil. - Vincent Van Gogh Quotes

When we are working at a difficult task and strive after a good thing, we are fighting a righteous battle, the direct reward of which is that we are kept from much evil.[Wanneer men aan moeielijk werk arbeidt en tracht naar eene goede zaak dan strijd men een goeden strijd waarvan zeker reeds dit dadelijk het loon is dat men voor veel wat kwaad is wordt bewaard.]

Source:Letter to Theo van Gogh (Amsterdam, May 30, 1877)
Find more on

Themes