I yield to them and proceed from the basic principle that all people are boring. Or is there anyone who would be boring enough to contradict me in this regard?[Jeg føier dem og gaaer ud fra den Grundsætning, at alle Mennesker ere kjedsommelige. Eller skulde der være Nogen, der vilde være kjedsommelig nok til at sige mig imod heri?]

Source:Part I, Rotation of Crops
Find more on

Themes