Only man is wrong; to him alone is reserved what is denied to everything else-to be in the wrong in relation to God.[Kun Mennesket har Uret, ham ene er det forbeholdt, hvad der blev negtet Alt, at have Uret mod Gud.]

Source:Part II, Ultimatium
Find more on