The most ludicrous of all ludicrous things, it seems to me, is to be busy in the world, to be a man who is brisk at his meals and brisk at his work. Therefore, when I see a fly settle on the nose of one of those men of business in a decisive moment, or ifhe is splashed by a carriage that passes him in even greater haste, or Knippelsbro tilts up, or a roof tile falls and kills him, I laugh from the bottom of my heart.[Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg der|for seer en Flue i det afgjørende Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaaer ham ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund.]

Source:Part I, Diapsalmata
Find more on

Themes