Boredom rests upon the nothing that interlaces existence; its dizziness is infinite, like that which comes from looking down into a bottomless abyss. - Søren Kierkegaard (Either/Or Quotes)

Boredom rests upon the nothing that interlaces existence; its dizziness is infinite, like that which comes from looking down into a bottomless abyss.[Kjedsommelighed hviler paa det Intet, der slynger sig gjennem Tilværelsen, dens Svimmelhed er som den, der fremkommer ved at skue ned i en uendelig Afgrund, uendelig.]

Source:Part I, Rotation of Crops
Find more on

Themes