There are, as is known, insects that die in the moment of fertilization. So it is with all joy: life's highest, most splendid moment of enjoyment is accompanied by death. - Søren Kierkegaard (Either/or Quotes)

There are, as is known, insects that die in the moment of fertilization. So it is with all joy: life’s highest, most splendid moment of enjoyment is accompanied by death.[Der er som bekjendt Insekter, der døe i Befrugtelsens Øieblik, saaledes er det med al Glæde, Livets høieste og yppigste Nydelses-Moment er ledsaget af Døden.]

Source:Part I, Diapsalmata
Find more on

Themes