Through marriage one falls into a very deadly continuity with custom, and custom is like the wind and weather, something completely indeterminable. - Søren Kierkegaard (Either/or Quotes)

Through marriage one falls into a very deadly continuity with custom, and custom is like the wind and weather, something completely indeterminable.[Ved Ægteskabet geraader man desuden i en høist fatal Continuitet med Skik og Brug, og Skik og Brug er ligesom Veir og Vind noget aldeles Ubestemmeligt.]

Source:Part I, Rotation of Crops
Find more on